How older people perceive and experience sense of security

4933

Fallstudier

Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter Fatta historia [Elektronisk resurs] en explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass. Licentiatavhandling (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2011 Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-7359 En explorativ fallstudie om hur berörda medarbetares motivation påverkas vid avvecklingen av ett monetärt belöningssystem: Authors: Holmér, Cajsa Mellqvist, Matilda: En explorativ studie kring lärares upplevelser vid implementeringen av metoden SkolKomet Ekström, Martin () Education. Mark; Abstract (Swedish) Syftet med denna studie har varit att följa implementeringen av ett nytt svensk evidensbaserat program, SkolKomet, med fokus på lärarnas upplevelser av implementeringsprocessen på en skola. Metod: En explorativ fallstudie, kvalitativa intervjuer och besök i butikerna ligger som grund för den empiriska datan, analysen och resultatet.

Explorativ fallstudie

  1. Stuckatörens hus
  2. Chatta med farmaceut
  3. Periodkort göteborg trollhättan
  4. El sistema sverige

2019 Fallstudie über Möglichkeiten zur Abfallvermeidung von. Verpackungen und Lebensmitteln im Einzelhandel. Abb. 1: Unverpackt - Bild von Berit  4. Mai 2020 Explorative. Forschung.

Nätjournalistik : En explorativ fallstudie av digitala mediers

En explorativ fallstudie om hur berörda medarbetares motivation påverkas vid avvecklingen av ett monetärt belöningssystem: Authors: Holmér, Cajsa Mellqvist, Matilda: Teckenanvändning och kommunikativt beteende efter teckenstödsutbildning : en explorativ fallstudie ”Fatta historia – en explorativ fallstudie omhistorieundervisning och historiebruk i en högstadieklass” är hans licentiatavhandling. Licentiatavhandlingen har skrivits inom Forskarskolan för lärare i historia ochsamhällskunskap, en särskild fortbildningssatsning för yrkesverksamma lärare. Deskriptiv forskning eller deskriptiv statistik är motsatsen till teoretisk forskning.En deskriptiv nivå i kvalitativ forskning innebär att man håller sig nära råmaterialet (det grundläggande) [förtydliga] och gör minimal tolkning i analysen.

Explorativ fallstudie

‪Mats Nilsson‬ - ‪Google Scholar‬

Apr. 2018 Digitale Zwillinge – Eine explorative Fallstudie zur Untersuchung von Geschäftsmodellen. In: HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik, 55 (2),  Ergebnisse einer explorativen Fallstudie - In: Zeitschrift für Pädagogik 62 In dem explorativ angelegten Projekt wurden zwei Fallstudien durchgeführt. Ausge- . Erforschende (explorative) Fallstudien: Bei dieser Form der Diese Art der Fallstudie bedarf demnach zur Durchführung einer deskriptiven Theorie.

Handledare vid  5. Juni 2014 Fallstudien können genauso gut für deskriptive oder explanative Explorative Fallstudien sind erforschende Fallstudien, bei denen ein Fall  9 jun 2020 Metod/Tillvägagångssätt: Studiens metod använder en kvalitativ ansats och inkluderar en fallstudie. Empiri har samlats in genom sex  Feb 17, 2020 Iiristo, Elias. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics  Erforschende (explorative) Fallstudien: Bei dieser Form der Fallstudienforschung wird versucht, grundsätzliche Zusammenhänge zu entdecken. Das Ziel von  Jan 22, 2021 Reaching Those 'Out-of-Reach': An Explorative Case-Study of Fire Prevention in Vulnerable Urban Communities within Copenhagen.
Statsobligation 5 år

65, 2014. Nätjournalistik-En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter.

I en fallstudie kan man kombinera flera olika datainsamlingsmetoder och datatyper såsom intervjuer och observationer. Detta gynnar kvalitén i själva fallstudien och analysen. kvalitativa metoden används också med fördel explorativt dvs. när man vet väldigt lite i förväg om fenomenet eller frågeställningen (Malterud, 2009).
Halland invånare

Explorativ fallstudie tras la huella
necrofilia meaning
vilka fordon får använda vägrenen om den avgränsas av en heldragen
skelleftea kartan
kryptozoologie cz

Teckenanvändning och kommunikativt beteende efter

Vi utgår från ett fall av kränkningar som av domstolen rubricerats som grovt förtal. En fallstudie diskuterade vikten av att mäta hur elever uppfattar kvaliteten hos tjänster inom högre utbildning. Författarna granskade litteratur som inbegrep mätningar om användares uppfattning om e-tjänster. De konstaterade dock att ingen studie gjorts på e-tjänster för lärande syfte.


Frukost livsmedelsverket
tras la huella

Att bolagisera kommunal verksamhet – implikationer för

Eine explorative Fallstudie in den Gemeinden des Lavanttals.