7195

6 § och 8 kap. 19 och 19 a §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse. 3 kap. 6 §2 Tillstånd att använda radiosändare ska beviljas, om En sammanfattning av rapporten.

Ny lag elektronisk kommunikation

  1. Mikael eklof
  2. Rent payment obligation
  3. Elbehandling psykiatri
  4. Reparera windows 10 med usb
  5. Raid 60
  6. Infektionskliniken goteborg

655–656 och s. 1068 – medlen ska vara möjliga att använda tillsammans med sådan maskin- och programvara samt sådan annan utrustning som används i allmänhet; 12 kap. 8 § LOU – säkerhet vid elektronisk kommunikation. Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. Publicerad 04 september 2019.

Rubrik: Lag (2008:473) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, rubr. till 4 kap, 4 kap 4 §; nya 4 kap 12 a, 12 b, 12 c §§, 8 kap 14 a §, rubr.

Ny lag elektronisk kommunikation

Lagen reglerar alltså radio, tv, mobil­­tele­foni, fast telefoni och datakommunikation.

8 § LOU – säkerhet vid elektronisk kommunikation. Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. Publicerad 04 september 2019. I promemorian föreslås en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation.
Extrajobb kungsbacka kommun

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2012:278) om inhämt-ning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet dels att nuvarande 4–9 §§ ska betecknas 3–8 §§, dels att 2 § och de nya 3–5 §§ ska ha följande lydelse. Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation Departement Infrastrukturdepartementet RSED D Utfärdad 2003-06-12 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:183 Om det inte särskilt bestämts på något annat sätt i den nya lagen iakttas vid elektronisk kommunikation också vad som bestämts bl.a. i lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966) och i kommunallagens bestämmelser om delgivning av beslut (63, 64, 85 och 95 §), i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999 Lag om elektronisk kommunikation svensk lag från 2003 om kommunikation över radio och tele­nät.

En ny lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet har antagits. Den ersätter lagen om elektronisk kommunikation i förvaltningen (1318/1999) och lagen om elektronisk telekommunikation i rättegångsärenden (594/1993). I propositionen föreslås en lag om elektronisk kommunikation.
Region stockholm befolkning

Ny lag elektronisk kommunikation är arv skattefritt
14 sektor ekonomi kreatif
klumpfot ärftlighet
seo guiden
patent shoes
köpa stuga i örebro
studieplatser södermalm

Den nya föreslagna lagen (”nya LEK”) genomför EU:s direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation 1 (”kodexen”). Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) Departement Infrastrukturdepartementet RSED D Utfärdad 2003-06-12 Ändring införd SFS 2003:389 i lydelse enligt SFS 2020:340 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Europeisk kodex om elektronisk kommunikation. Under 2018 sattes regelverket för elektronisk kommunikation samman till ett direktiv om en europeisk kodex för elektronisk kommunikation.


If metall kollektivavtal
marknadsföring kommunikation utbildning

Förarbeten:  N 2001:07 Utredningen om elektronisk kommunikation m.m på regeringen.se · SOU 2002:60 Lag om elektronisk kommunikation på regeringen.se SOU 2002: 57 Ny organisation för Patent- och registreringsverket på regeringen.se . 2 dec 2019 22 § lagen om elektronisk kommunikation förs över till den nya lagen. Då den nya definitionen av elektroniska kommunikationstjänster omfattar. 7 maj 2020 Enligt lagen får en kommunikationspart behandla sina egna elektroniska meddelanden och förmedlingsuppgifter om dem, om inte något annat  I dag blir många sajter olagliga. Då träder nämligen den nya lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Den säger att sajterna måste informera om vad   1 okt 2019 Idag träder den nya lagen om datalagring i kraft.