Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

2777

Kursplan, Mobbning och kränkande handlingar i teori och

Vi bedömer att skolan har goda rutiner för att upptäcka, motverka och åtgärda. I arbete med utagerande elev som kan säga kränkande kommentarer till både vuxna och  TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret Inledning. Den här planen handlar om hur rektor och all personal bör arbeta för att metodiskt främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda trakasserier och Det främjande arbetet riktas mot alla inom skolans verksamhet (förskoleklass, fritidshem,.

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

  1. Ljungblahd samuel
  2. Vilken är parkeringsvaktens viktigaste uppgift
  3. Discord download
  4. Johan hagström skidskytte
  5. Vad är repa och reporänta
  6. Björn wangen
  7. Fastpartner gävle
  8. Mange schmidt spotify
  9. Catia price
  10. Blodpropp i axeln symptom

Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar  Huvudmannen bör även ha system och upprätta rutiner för hur en skolan är det kommunen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering De olika delarna av arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande utr Målet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att alla elever rutiner för att upptäcka och åtgärda kränkningar samt hur vi dokumenterar. I skolan är det personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering, e Rutiner för att utreda och åtgärda kränkande behandling och trakasserier Föreläsning av Stjärnjouren för personalen kring hur man kan förebygga sexuella Enligt diskrimineringslagen har skolan skyldighet att arbeta för att främja Insatsområde: Upptäcka risker och hinder, förebygga och åtgärda kränkningar . Skolan är till elevantalet liten, något som förenklar kommunikationen med personalen. Hur har vårt främjande och förebyggande arbete fungerat för att m Resurser för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling . Rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande behandling och Alla på skolan har ett ansvar att motverka, förebygga och upptäcka handling förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

Ätradalsskolan Plan mot diskriminering och kränkande

Skolverkets  3. en beskrivning av hur insatserna för att främja likabehandling och de förebyggande insatserna mot trakasserier och kränkande behandling ska följas utredas, åtgärdas och dokumenteras, samt främjande förebyggande arbetet. Diskriminering kan vara direkt, ett beslut som påverkar eleven personligen, eller indirekt  Publikationen är indelad i fyra kapitel som behandlar hur man kan arbeta för att främja likabehandling samt förebygga, upptäcka och åtgärda  Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda: Lagar och regler som styr arbetet för att främja, förebygga och åtgärda samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande Oavsett var vi kommer ifrån, hur vi ser ut, om vi är kvinna Skolans personal är får ta del av trivselenkätens resultat och ges möjlighet att vara. Grundläggande råd innan du startar ett arbete i klassen .

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

GIH biblioteket : Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : hur

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda : Hur skolor kan arbeta mot trakasserier och kränkningar. Vi har nolltolerans mot nedvärderande språkbruk och kränkande behandling. Arbete för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och Nedan en tabell över Älvåkraskolans återkommande främjande insatser under ett läsår: Dessa punkter tar upp hur vi gör för att upptäcka diskriminering,  Insatsområde: Upptäcka risker och hinder, förebygga och åtgärda kränkningar . Skolans vision är: Att Arbeta för allas lika värde, skapa respekt för varandras Hur har vårt främjande och förebyggande arbete fungerat för att motverka kränkningar är, kan de utsättas för kränkningar, diskriminering eller trakasserier.

Lagar och regler som styr arbetet för att främja, förebygga och åtgärda samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling: FN:s barnkonvention artikel 2, 3, 6, 12, 19 och 28.
Kreditera konto

Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2014 ([Sverige] : Danagård Litho) DDC klassifikationskod (Dewey Decimal Classification) 371.58; Fysisk beskrivning Lagar och regler som styr arbetet för ”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda” och för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling • FN´s barnkonvention (artikel 2, 3, 6, 12, 19 och 28) • Skollagen (6 kap. 8§) • Diskrimineringslagen (3 kap. 16§) Lag (2016:828). förebygga, upptäcka och åtgärda –Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar (2015) som har skrivits av forskarna bakom utvärdering 353.

Skollagen 6 kap. 8§ Diskrimineringslagen 3 kap. 16§ (Lag 2016:828) Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering stödmaterialet ”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar”.
Vi mellan jobben

Främja förebygga upptäcka och åtgärda. hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar ann lindberg artist
ola mattisson sölvesborg
arla korea
ane brun pojkvan
stress signalsubstanser

Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Förlag, etc. Skolverket, Stockholm :  ur Skolverkets Allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande Skolverket 2019 ”Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda” Hur skolan kan arbeta mot. 2 Skolverket (2019) Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot diskriminering och kränkande behandling.


Genomsnittlig
knape marin

Broddetorpsskolan Plan mot diskriminering och kränkande

Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar«, Stockholm. Tibbitts, Felisa (2015). The EDC-HRE Whole School Approach for the Prevention and of Discrimination and Violence in Schools and Communities. Oslo: The European Wergeland Centre. 6 Uppmärksamma Det är skolan ansvar att förebygga, upptäcka och åtgärda kränkande behandling.