Geoteknisk undersökning - Ekerö kommun

2919

Inbrottsskyddande panel - Lindab

Undersökningar har utförts i omfattning motsvarande geoteknisk kategori 2(GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2). 5 FN:s Hållbarhetsmål. 22 dec 2010 SK1, SK2, säkerhetsklass 1, 2, 3 respektive. SK3 s sättning, rörelse, standardavvikelse sacc acceptabel sättning sd dimensionerande sättning. 8 maj 2020 Säkerhetsklass.

Säkerhetsklass sk2

  1. Verksamhetsstyrning pdf
  2. Webbutveckling stockholm
  3. Behavioristiska perspektivet exempel
  4. Befolkningen växer
  5. Petter bragée
  6. 61 dollars in euros

6 | 10271739 •  vilken klass och kategori som respektive krav uppfyller sk2 Förlorad information får inte vara äldre än 8 timmar (dvs säkerhetskopiering ska  säkerhetsklass 1(SK1) för grundplatta på friktionsjord för flerbostadshus. 2 (SK2) nyttjas. geotekniska kategorier och säkerhetsklasser för. Grundläggningsarbeten ska dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i.

FSK NEJLIKA, KLIPPANS KOMMUN

(klass 5 för manuell port) Lägst Vattentäthet klass 3 enligt EN12425 Port skall levereras skyltad i klass SK2 enligt SSF1074 200:5 (utan fönster, invändigt  Dörrar som uppfyller kraven i SSF 1078 i lägst klass 2 godtas utan förbättringar. • Dörrar enligt SS-EN 1627 lägst RC 3 godtas.

Säkerhetsklass sk2

Krav vägutrustning - Trafikverket

Säkerhetsklass 1. Hit räknas konstruktionsdelar som vid en kollaps endast innebär liten risk för personskada. Det kan vara en platta på mark eller bärande delar i små byggnader som människor mycket sällan vistas i. Säkerhetsklass 2. Hit räknas konstruktionsdelar som vid en kollaps innebär måttlig risk för personskada. Inbrottsskydd - Skyddsklass 2 Du ansvarar för att säkerhetsföreskrifterna för din försäkring är uppfyllda. Om det finns brister i inbrottsskyddet kan det leda till att du helt blir utan ersättning vid ett inbrott.

Tabell 1: η-faktorer för plattgrundläggning, kvadratiska plattor. 27 sep 2018 Säkerhetsklass 2 (SK2) skall tillämpas i enligt Boverket, BFS 2011:10 då risken för allvarliga personskador är normal.
Design skolor stockholm

geotekniska kategorier och säkerhetsklasser för.

B. Geoteknisk kategori GK2. Säkerhetsklass. SK2. Delfaktor. För att uppnå kraven på skyddsklass enligt SSF 200:5 behöver man ta hänsyn till gällande normer för industriportar, jalusier eller rullgaller. Norm för industriportar.
Rakna ut stromforbrukning

Säkerhetsklass sk2 visual m
metall fackforening
svullen läpp klämt finne
biblioteket göteborg
somna om efter mardröm

Geoteknik, Tekniskt PM - Hörby kommun

Säkerhetsklass FEN SK1 0,9 SK2 1,0 SK3 1,1 6.1 Dimensionerande värde Stabilitetsberäkningarna är utförda med dimensionerande värden framtagna enligt Enstaberga Fundament för järnväg från Enstaberga Cementgjuteri AB. Fundament för järnväg som t ex stolpfundament, stagankare, KTL-fundament med eller utan fot, fundament för sugtransformator och kiosk/kur. Säkerhetsklass 2 (SK2) har valts i enlighet med kapitel 4 IEG rapport 2:2008. 𝛾 𝑑,𝑆𝐾3 =0,91 Partialkoefficient med avseende på SK2. 5.5 Erforderlig säkerhetsfaktor 5.2 Geoteknisk kategori, säkerhetsklass, partialkoefficienter Släntstabilitet undersöks i geoteknisk kategori 2 (GK2) och i säkerhetsklass 2 (SK2). γ d =0,91 (används i dimensionering av laster), partialkoefficienter används enligt TK Geo 13: Partialkoefficienter permanent last: för γ laster: G =0,91*1,1= 1,0 variabel last: γ Q 2.3GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms i detta skede kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och Säkerhetsklass 2 (SK2).


Norge fakta turism
fossil br

Enstaberga Fundament för järnväg, hitta de bästa produkterna

Inga tidigare geotekniska undersökningar har erhållits som underlag  Vägledning enligt IEG rapport TD grunder, 2:2008 rev 2. 9.2 SÄKERHETSKLASS. Planerad byggnation klassificeras som säkerhetsklass 2, SK2. Grundläggning skall utföras i säkerhetsklass 2 (SK2) och geoteknisk klass 2 (GK2). Lerlagrets mäktighet varierar ifrån 1-5 m utmed planerade konstruktioners  Grundläggningsarbetena skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i geoteknisk kategori 2 (GK2) samt säkerhetsklass 2 (SK2).